گپ آزاد 😛😝😜

اینا هم مث پسرن
اونقد شر هستن ک حد و مرز نداره حریف نمیشم ول کردم هر کار میخان بکنن

2 Likes

ایشالله زودی بزرگ بشن .
منم شب ها همش باید شیر درست کنم . درکت می کنم

2 Likes

:joy:ای جان دیگه خداروشکر نشون میده سالمن

2 Likes

خیلی شر هستن فک نکنم بچه های کسی تو سایت ب شیطونی اینا باشن

2 Likes

ای جونم :heart_eyes:

1 Likes

هستن بخدا فکر میکنی از تو بدترم هست

2 Likes

بدم نمیاد از پستونک وقتی روزا میخورن هم غذاشون هضم میشه هم کمتر غرغرمیکنن هم دندون نمیکنن همو
شبا هم زود تر میخوابن باهاش

2 Likes

یکی از فامیلامو دوقلو دختر داشت هم طبیعی اوردشون هم شیر خودشو داد:hot_face:

2 Likes

خوب بخوابین :heart_eyes:

2 Likes

همچنین شبت پر از مهنا(خودم:joy::foot:)

2 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::eggplant::eggplant::eggplant::eggplant::eyes::eyes::eyes:

2 Likes

دیروز خواب بودم دیدم صدای فس فس میاد
پریدم از خواب
رفته بودن پشت بخاری لوله رو از جا در اورده بودن پیج بخاری هم باز کرده بودن گاز در میرفت
میخاستن منو بکشن فک کنم

4 Likes

خدا بهت رحم کرده بهار

2 Likes

من خداروشکر طبیعی نشد ولی روزای اول دلم سوخت ک شیر ندارم
بعد گفتم ب جهنم ک ندارم
اونجور دوتا بچه شیر بدم گاوم از پا میوفته چ برسه ب من

3 Likes

:neutral_face::joy:اینا چون دو نفرن باهم مشورت و کمک میکنن تو خرابکاری خدا رحم کرده داداشا منم همیشه موقعی که مادرم خوابه شر بپا میکنن کمد میندازن همو میزنن یچزی میشکننو…

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

دقیقا همینه ها
گاهی یکیشون میفرستم خونه مامانم اون یکی دیگه اروم میشینه یه گوشه با خودش بازی میکنه یا هی میاد دور بر من بغلم میکنه رو پام میشینه
ولی وقتی دو نفرن اگه رو زمین باشم ک موهامو کندن یا میرن کشو ها رو میریزن بیرون همو میزنن گریه میکنن اووووو بدبختی خالص ینی

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

ایول عسلیاااااا:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

:expressionless::expressionless::expressionless::neutral_face::neutral_face::neutral_face::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2:

2 Likes

خیلی شیرین هستن:hugs::stuck_out_tongue::heart_eyes::star_struck:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.