گپ آزاددددد❤🍻

سلام

چکارا میکنین

:grin:

7 Likes

نتم داره تموم میشه وگرنه کارتون میدیدم:pleading_face:

4 Likes

سلام گلم…هیچی دراز کشیدم جیش دارم حسش نیس برم :laughing:

2 Likes

اومدم خونه مادرم
هیچی دارم فکر و خیال میکنم

1 Likes

مامانمم شب و خونمون خوابید صبح ساعت ۶ و نیم بیدارم کرد نماز بخونم از اون موقع خوابم نبرده مامانم خودش خوابید:laughing:منم درتلاشم بخوابم نمیشه همش جیش دارم خسته شدم انقدر رفتم جیش:see_no_evil:

1 Likes

خابیدم زیر پتو
نمیدونم کی حسش میاد پاشم تمیزکاری کنم

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:دیک باید پاشی

1 Likes

دیشبم کلا ۲ ساعت و نیم خوابیدم ۴ خوابیدم ۶ و نیم مامانم بیدارم کرد نمازخوندم خوابم نبرد دیگ الانم جبش نمیذاره بخوابم میدونم تا چشم هام گرم شه دخملیبیدارمیش جیک جیک میکنم:woman_facepalming:

1 Likes

داره میربزه:rofl::rofl::running_woman:t6::running_woman:t6:

هیچکار بیکارم صبونم حاضرر کردم دلم نمیخاد

1 Likes

منم تو جامم…
پاشم صبونه بخورم
ی قیمه بذارم
بعد برم درس بخونم فردا امتحان دارم.

1 Likes

بروووو عضله مثانت شل میشها تنبلی نکن عزیزم

1 Likes

چشم گلم پاشم پس:woman_facepalming::running_woman:t6::running_woman:t6::running_woman:t6::kiss:

خوب شد گفتی ناهار چیچی بخوریم:joy::joy::joy:🤦

2 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kiss:اومدیا

1 Likes

توام قیمه بذار خب…
من عاشق قیمه ام:heart_eyes::heart_eyes:

اخه الان دیره دیر تشده ب نظرت نپزه:joy::joy:

1 Likes

نه بابام…
من میذارم گوشتا تو زود پز میپزن:grin::grin:
تا یک اماده اس

1 Likes

اهاااا تو زودپز میذاری من ندارم ک:joy::joy:

1 Likes

جوووون کدبانو:grin:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.