گپی کچه کوردکان😍🧿😍

سلام خانمه کان :face_with_monocle:

1 Likes

1 Likes

سلام عزیزم خوبی؟ شما مامی ارشدی میتونی اهنگ بفرستی واسه گروه؟ اهنگ دایه گیان رو دانلود کن بفرست گروه خیلی خیلی قشنگه بزار بچه ها گوش بدن ممنون میشم خودم نمیتونم ،خانندش آرش عثمان هست :pray::pray::pray:

1 Likes

1 Likes

سلام کچکان باشن اوه بو قسه ناکن بو پست دا نانن :thinking::thinking::thinking:

1 Likes

ببخشن من فامیل شو کم فوتی کردبو بخاطر اوه دیار نبوم

1 Likes

ایوه بو دیار نین :thinking::thinking:

1 Likes

سلام چونن باشن خانمان اوه بو نین دیار

2 Likes

1 Likes

سلام باشن شکر

وا بزانم فقط ایمه سه نفر کوردین:joy::joy:

2 Likes

سلام ،واااای دلم ضعف رفت برا حرف زدناتون ، کاش منم میتونستم و میفهمیدم :pensive::pensive:

3 Likes

سلام قربونت برم خب چی میخای بگو‌من کم کم بهت یاد بدم ،من خودمم ترکی دوس دارم یاد بگیرم میرم تو گپ دوستان هرچن خیلی حالیم نمیشه ولی خیلی دلم میخاد یاد بگیرم حداقل در حد احوال پرسی ایناش

3 Likes

سلام نه منیش کوردم،فقط تایم خاسیکی نییه انلاین اوم وخاطر اوه ناتوانم له گپ قسه بکم

3 Likes

سلام گیانکم ،باشه بقربان هر عان هاتی شته بنیره بو گروه عکسه پسته شته دلکم

2 Likes

سلام خانم جوانکان باشن شکر چی اکن :kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

سلام دلکم خوشی ؟

من یکی که خریک منال گوره کردنم

باران گیان وتت چن سالته ؟منالت هس ؟

اژ ژی کورمانجم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.