گویشتونو بگید🥰😍😘😎

خودم اول میگم :sunglasses:

از طرف پدری ترکم:heart_eyes:
از طرف مادریم فارسم
ولی ترکیو سر در نمیارم:expressionless:
اما لریو تقریبا بلدم:sunglasses:

6 Likes

هم مادرم هم پدرم ترک اردبیلن.شوهرم هم همینطور.

5 Likes

خوشوقتم من ترک تبریزم

5 Likes

من از طرف پدر ومادر بختیاریم… ولی خودم اصفهان بدنیا اومدم و بزرگ شدم

4 Likes

پدر ترکمن
مادر ترک
ترکی میفهمم خیلی نمیتونم حرف بزنم. ترکمنیم بلدم درحد حرفای روزمره :sweat_smile:

1 Likes

من از هردو طرف ترکم

3 Likes

مادر ترک پدر فارس

خودم هم لری بلدم هم ترکی هم کردی ⁦:ok_hand:t2::smiling_face_with_three_hearts:

6 Likes

به به… خیلی هم عالی. لری از کجایاد گرفتی؟

1 Likes

شهری ک بزرگ شدم همه اقوام هستن حرف زدن یاد گرفتیم

3 Likes

ترکی

1 Likes

پدرم ترک ساوه
مادر اصالتا تهرانی و فارس،زبان
خودم یاسوج و بین لرا متولد شدم اما لری بگنمیتونم صحبت کنم ولی یکم متوجه میشم
شوهرم قشقایی شیراز

4 Likes

چه جالب… من خیلی ترکمنیم بلد نیستم. خنگم انگار :sweat_smile: درحد حرفای روزمره ساده. یه سری حرفاشو که اصلا معنیشم نمیدونم

1 Likes

پدر مادرم کوردن(کرمانشاه)
خودم انواع کوردی میفهمم ولی زیاد نمیتونم بحرفم کوردی مادری خوب میتونم بگم
لری و لکی میفهمم

3 Likes

من از از هر دو طرف بلوچم

2 Likes

کوردم :heart_eyes::heart_eyes::heart:

2 Likes

پدر مادرم هر دو تورک تبریزن خودمم تورکم
خیلیم خوب تورکیو بلدم :grin:

من تورکم آی بالا

2 Likes

من لکم .لری رو هم که کاملم

2 Likes

هردو طرف تورک:heart_eyes:

1 Likes

از هردو طرف کوردم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.