گفت شما بسکه بی عقلیید😔😔

خاک بر سرش خیلی حرصم گرفت

1 Likes

منم حرصم گرفت دیگه وای ب حال دل تو

1 Likes

خوب کاری کردید
هرکسی با گفتار و رفتارش شعورشو نشون میده

1 Likes

تو برای بچه اینکارو کردی.این پدر اگر شعور داشت با دختر خودش این رفتارو نمیکرد

1 Likes

چقد بی ادب چقد نا سپاس حقشونه کیفو پس میگرفتین

2 Likes

عزیزم خودش عقل نداره که اگه داشت برخوردش این مدلی نبود.مهم نیست گلم

1 Likes

حالا کادورو قبول کردن یا نه

1 Likes

خب خواهرش چی گفت ؟

1 Likes

همون لحظه باید چیزی میگفتی که سال بعد دیگه نری

1 Likes

توقع داشته پول بهش بدید

1 Likes

چرا این حرفو زد؟ یعنی از کادو خوشش نیومد؟

چه بی ادب . حالا که برادر شوهرت اینو گفته مادر شوهرمن میگه تولد میگیرین تا کادو جمع کنید .اینو برا برادرشوهرم اینا گفته بود . خدا روشکرمن همیشه تولد بچه هامو بین خودمون میگیرم .کسی هم دعوت نمیکنم .

1 Likes

چقد پرو حالاک گذشت رفت بیخیال بهش فک نکن خودت اذیت میشی ارزش غصه خوردن تورو نداره شخصیت خودشو نشون داد

1 Likes

من بودم میگفتم همین که شما عقل کلین کافیه واسه یه طایفه
بعدم پا میشدم میومدم

1 Likes

خواهرش گفت من حواسم نبوده که اینجور گفت وگرنه جوابش میدادم

1 Likes

مثلا میخواست بگه چرا رفتید کادو خریدید لازم نبود بگیرید مثلا قیمتش بالا بوده چرا خریدید.
اخه خودشون رفته بودن قیمت کرده بودن دیدن گرونه نخریده بودن براش.

1 Likes

اره از خدا خواسته برداشت رفت

اره حتما ب این منظور گفته اما خب بعضیا بلد نیستن صحبت کنن

این وسط دل یه بچه شادشدخداخیرتون بده

1 Likes

اره منظورش همین بود ولی از بیشعوریه که این حرفو زد. وگرنه میتونست بگه زحمت کشیدید گرون بود نباید می خریدید اصلا یه دستت در نکنه هم نگفت

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.