گشششششششنمه🥲

سویق چی هست؟:zipper_mouth_face:

اوووووم دوپیازه درست کن:crazy_face::crazy_face:

جهت بازی با روح و روان

وایی اره خیلی درازه نکبت:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:joy::joy::joy:فقط رشد از درازا داشتم:woman_facepalming::neutral_face:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.