گروه خونی عجیب و جالب

آیا گروه خونی Rh منفی اصالت فرازمینی دارد؟

اکنون دانشمندان بر این باور هستند که به یک یافته‌ی شگفت‌انگیز در مورد Rh مثبت و منفی دست یافته‌اند. بر اساس این نظریه‌ی علمی، در گذشته‌های دور موجودات بیگانه به زمین آمده و با دستکاری ژنتیکی انسان‌ها، نژادی از آنا را با گروه خونی Rh منفی تحت عنوان "برده”‌ها ایجاد کرده‌اند.

1 Likes

Rh گروه خونیه؟

2 Likes

Rh گروه خونی نیست که

3 Likes

کیا ارهاش‌ شون‌ منفیه…عجیبه‌

نه‌ منظور‌ گروه‌ خونی‌ نیست…منظور‌ ارهاش‌ موجود‌ در گرو های‌ خونی‌ هستش…

1 Likes

اهان

1 Likes

عزيزم rh ى آنتى ژن عه اگه باشه تو خون مثبت و اگه نباشه منفيه

اينم ى نظريه جالبه از ي آدم خيلي خيال پرداز :sweat_smile:

3 Likes

اهان.

1 Likes

یعنی من که a مثبت هستم خونم ارهاش داره:thinking:

اوهوم :grin:

2 Likes

تف یعنی من از نسل بردگانم:expressionless:
ولی کیارش نه :thinking:

1 Likes

:joy::joy::joy: دیوونه

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:والا

این چرت و پرتا چیه :unamused:

1 Likes

نه‌ اونایی‌ که‌ ارهاش‌ خونشون‌ منفیه…درصد کمی هستن…شما‌ ارهاشتون‌ مثبته…شماشامل‌ نمیشی

1 Likes

یعنی مثبتا برده نیستن منفیا بردن :neutral_face::neutral_face::joy::joy:

داره میگه منفی ها فرا زمینین :joy:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:عه پس پسر من فرا زمینیه

1 Likes

مگه پسرت rhمنفی داره :thinking:

2 Likes

گروه خونیش منفیه :neutral_face::grin:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.