کی گفته خواب زنا چپه؟؟؟

چرا من هر خوابی میبینم عیناا همونه:triumph::triumph::triumph::triumph::triumph::triumph:

2 Likes

از عقاید غلط قدیمی هاس قبول ندارم اصلا

2 Likes

کسی نگفته چپ هم نیست

2 Likes

اره مثلا میخاستن بگن زن جماعت هیچیزش درست

نبست

1 Likes

اون ظنه به معنی شک نه زن به اشتباه میگن زن

2 Likes

اچتبا زدی گل

خوابه ظن چپه،،،نه زن

2 Likes

درستش اینه
خواب ظن چپه

1 Likes

خواب ظن نه زن

1 Likes

خواب ظن یعنی خواب توهمی

2 Likes

هوم اره …خوابی که توهم و شک باشه

1 Likes

منم بگم خواب ظن چپه نه زن؟
یا گفتین

واسه تاکید بیشتر شماهم بگید:grin:

2 Likes

خواب زن چپ نیست
خواب ظن (ظن و گمان) چپه

2 Likes

من خودمم بعضی ازخابای ک دیدم راست دراومدن واصلانم ب این حرف اعتقادندارم

1 Likes

خب یعنی خواب شک چپه؟؟؟

میشه توضیح بدی

هی زن تو ظن شد نفهمیدم:joy::joy:
فک کنم خوابای چرت و پرت چپه
خواب دقیق که یادته چه شد و اینا راسته
برداشتم همین بود:confused::zipper_mouth_face::expressionless:

اهان

1 Likes

وقتی ذهنت درگیر چیزی باشه بعد بخوابی خوابی دربارش میبینی اون خواب تعبیری نداره چون به خاطر درگیری ذهنیت بوده

1 Likes

اها مرسی گلم

1 Likes

خوابای خاک برسری خیلی خوبه:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:بی ربط بود

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.