کی بیداره 👀👀👀

منم سیاه سیاه شده گلم

2 Likes

نوش جونتون

2 Likes

چقد سرخ میکنی ؟

2 Likes

ممنون :heart::heart:

2 Likes

منم لرستانم
کدوم شهری

1 Likes

سلام باجی خوبی
من گپتو تازه دیدم :joy: صب اومدم گپتو ندیدم و الا اعلام حضور میکردم
من از ساعت شیش و نیمه بیدارم
دیه باشوهریم صبونه خوردیم بعدم شوهریمو راهی کردم سرکار…پاشدم به جسیکام رسیدم کارای خودمو کردم میوه اینا چیدم چون مهمون میخواست بیاد که اومدن و یکمی میشه رفتن
دیگه همچیو جم کردم حالام میخوام ناهارم و شام رو آماده کنم بعدم کاپ کیک سیب و دارچین هم برا شوهریم درست کنم :drooling_face::yum::dancer:t2:

1 Likes

سلام ممنون عزیزم فدات :heart:

1 Likes

تو کدوم شهری؟؟

1 Likes

اشکال ندارع :grin::grin::smiling_imp:

1 Likes

کجا دقیقا :grin::grin::grin:

نوش جان

1 Likes

متاسفانه با این سنم تنهایی نمیتونم بخوابم و خ اذیتم از جن میترسمممم

1 Likes

بسلامتی

1 Likes

جوووووون ماشاالله بهت چه پر انرژی :heart_eyes::heart_eyes::smiling_imp::smiling_imp::sunglasses::sunglasses::raising_hand_woman:t2::raising_hand_woman:t2::heart::heart::rose:

1 Likes

:grin::grin::grin::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:

:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

1 Likes

یکساعت و خورده ایی با شعله ی ملایم

2 Likes

:rose::white_heart:قربونت

1 Likes

:joy::white_heart::see_no_evil::rose:

1 Likes

مرسی گلم:rose:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.