کی بیداره 👀👀👀

سلام صبح بخیر خوبین چرا بیدارین:face_with_monocle::slightly_frowning_face:

7 Likes

@u687799 تورو یساعت پیش دیدم :grin::grin::grin:

1 Likes

@susankhatun

2 Likes

من بیدارم

1 Likes

@u634739
@Shaghayegh

1 Likes

چرا:face_with_head_bandage:

1 Likes

@Matin
@u633689

3 Likes

منم بیدارم

2 Likes

چرا:slightly_frowning_face:

2 Likes

سلام صبح بخیر من
صبحانه شوهرم درست کردم :woozy_face:

3 Likes

دیشب زودخوابیدم ساعت ۱۰ک میخوابم ۶بیدارم البته یه بلبل خرمایی داریم صدامیده ساعت ۶دقیق منم بیدارمیشم

1 Likes

من حالت تهوع دارم:face_with_head_bandage:بیدار شدم خوابم نگرفت
شوهرم چایی نبات درست کرد برام

3 Likes

سلام عزیزم دستت درنکنه :grin::heart:

2 Likes

اقدامی :grinning::grinning:

2 Likes

فدات :star_struck:

2 Likes

من ۱۲ خوابیدم :face_with_head_bandage:

2 Likes

من بیدارم بیدار شدم‌صبونه اماده کردم گپ در مورد ازدواج سن پایین خوندم چ توهینایی کرده بودن ناراحت شدم‌خوابم‌نبرد

1 Likes

بیرونش کن :joy::joy:

1 Likes

من اصلاح سبک کردم خیلی وقته عادت کردم دیگه

1 Likes

نماز صبح

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.