کی بیدارهه؟؟؟ 🤓فقط یکم اروم🤦

از بخاری یا هوا گرمه؟؟

1 Likes

اشکال نداره گلم

1 Likes

وای گرما:face_with_thermometer:

خوبه:grinning:

1 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::smiley:

1 Likes

شوفاژابازبودن خودمون مسافرت بودیم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.