کی بیدارهه؟؟؟ 🤓فقط یکم اروم🤦

کی خابه؟ کی بیداره؟
اگ بیدارین بیایین من حوصلم سر رفته این موقع شب خابمم نمیاد 🤦

1 Likes

@u887966

@Bonshan

@Farzaneh_83

جااااانم گلمممممم

چرااااااا بیداری ؟

گپ جدید زدم شرکت کن:kissing_heart:

1 Likes

جانت بی بلا عجقم
چیز کیک درس میکنم از یه طرف خابمم نمیاد

1 Likes

من بیدارم…من جغدم

1 Likes

باشه

1 Likes

منم یکی از آون جغدام

1 Likes

@u890909

1 Likes

منم بیدارم :sunglasses:

1 Likes

چرا نخابیدی؟؟ :smiling_imp:

1 Likes

تاحالا داشتم کار میرسیدم صبحم زود بیدارشدم ولی اصلن خابم نمیاد

1 Likes

ای جانم نووووووووش جونت

منم یکم ناراحتم نمیخوابم

1 Likes

اهان

مرسی عزیزم
هنوز آماده نیست
چرا چیشده؟

1 Likes

@u953965

من اصلا خوابم تنظیم نیست.دیر میخوابی چن پا میشی؟

1 Likes

از دست شوهرم ناراحتم
بعضی وقت ها واقعا غیر قابل تحمل میشه:tired_face:

1 Likes

منممم:weary:
بعضی وقتا 1 یا 2​:speak_no_evil:
بعضی وقتا هم 12 اینا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.