کیک سینامون😋

ن بابا بنده خدا بالاتر هوس کرده بودن برا همون پاک کردش

2 Likes

نه بابا گذاشتم یکی ازبچه های باردار گفت دلم خواست عذاب وجدتن گرفتم:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

@Farzaneh_83

1 Likes

woooow​:drooling_face::drooling_face::drooling_face:
چه خوب شده
دلمان خوااست :heart_eyes::drooling_face:
نوش جونتون

1 Likes

اها اها :joy:
گفتم شاید ترسیدی با کیک شناسایی شی :neutral_face::joy::walking_woman:

1 Likes

مرسی گلم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::kissing::kissing::kissing::kissing:

1 Likes

نه بابا:joy::joy::joy:

1 Likes

عزیزدلمی شما موناجون:kiss::kiss:

1 Likes

فدات بشم مهربون:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.