کیفم رو چکا کنم

امتحان کن دیگه
چرا جواب نده جواب داد برا ما والا
کیف دخترخالم خیلییی سیاه شده بود با همین کرم مرطوب کننده درست شد دیگه ننداخت بره سالم بود فقططط سیاه شده بود هی میگفت حیفه دیگه اومد اینجوری امتحان کرد یجادیده بود جواب گرفت :yum::ok_hand:t2:

2 Likes

اللن امتحان مکنم

1 Likes

باشه :ok_hand:t2::ok_hand:t2::heart:

1 Likes

کردم خاهر جواب نداد:sob::sob:

1 Likes

چی شد درست شد؟؟

2 Likes

نوووچ با زبون بی زبونی میگ منو بنداز دور

1 Likes

با دستمال خشک؟
همون دستمال کاغذی
ای بابا چه بد
همونجارو کرم زدی؟

1 Likes

با دستمال پارچه ی
سابیدم جواب نداد

1 Likes

با دستمال کاغذی میسابیدی خواهر
عیب نداره صبرکن بعدا راهکار دیگه امتحان کن

تینر هم امتحان کن،شاید پاکش کرد

1 Likes

رنگشم میبره فکرکنم

1 Likes

نمیدونم،البته چرم کیف رو خشک میکنه

2 Likes

دامستوس سبز غلیظ روش بریز یکم بمونه بعد تمیز کن

1 Likes

به نظر من چیز دیگه ای روش بزن مثل همین گیپور ک میگی
حیفه دور ننداز

2 Likes

ای وای :cry::disappointed:

1 Likes

ن گلم
اونم امتحان میکنم

اسمش خیلی آشناس
اگ پیدا کردم مکنم

چشم:pray:

چاره نیس باید همینکارو بکنم

1 Likes

برو مغازه های چرم فروشی
چرم های مصنوعی و … دارن ک بتونی بچسبونی روش
من از این گیپور هایی ک مدنطرت هست از چرم فروشیه گرفتم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.