کیا گواهی نامه گرفتن‌؟

سلام‌ بچه ها از تجربیات‌ و تون‌ بگید چندبار و دفعه چندم قبول شدید

1 Likes

سلام من دوسال پیش گرفتم
آیین نامه دفعه اول قبول شدم تو شهری هم فکر کنم دفعه دوم یا سوم

3 Likes

سلام من دویاسه سال میشه آیین نامه بار اول قبول شدم ولی شهری شاید۴بود قبول شدم

سلام من سال ۸۸گرفتم هر دو هم بار اول قبول شدم
از۱۵سالگی پشت فرمون بودم
همه نوع ماشینم امتحان کردم
امبولانس،مینی بوس،نیسان،وانت.ماشین خارجی،ایرانی…:laughing::laughing::laughing:
فقط مونده بود اسکانیا بشینم که شوهر کردم دیگه نشد:joy:

4 Likes

هردوتاشو دفعه اول قبول شدم.من تازه پررو بودم با ماشین خودم رفتم واسه امتحان

1 Likes

آمبولانس؟!:grinning_face_with_smiling_eyes:

3 Likes

اره همسایه و فامیل هرماشینی بود دوست داشتم به بابام میگفتم میرفتیم میگرفتیم:joy:

2 Likes

مامانم گرفت سال ۹۰ .
دفعه اول همرو قبول شد

تجربه باحالی بوده

1 Likes

خودمم دوساله تو جاده خاکی میرونم:joy::joy::joy:

1 Likes

خععععلی:joy::joy::joy::grin::grin::grin:هنوز تو کف اسکانیام‌ ولی:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

1 Likes

من گرفتم بار اول

1 Likes

ایول چقدر بلایی دختر :joy::joy::joy::joy::clap::clap::clap::clap:

2 Likes

فدات الساگلی:kiss::kiss::kiss:

1 Likes

من پنج ساله ک گرفتم ، ازمون تستی بار دوم قبول شدم تو شهرم بار دوم

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.