کیا کلاس چهارمن؟🤒🤕🤢

:joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

منم همینطور :joy::joy::joy:

2 Likes

منم کلاس چهارمم و از دیروز در حال حفظ شعر باز باران

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::pleading_face:

2 Likes

من یه پنجمی یه اولی دارم خیلی سختهههههه

1 Likes

راحته که چهاارم

2 Likes

راحته واسه ما
واسه بچه ها کمی سختع

2 Likes

الله اکبر:grin::grin::grin::grin:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.