کیا دلشون گرفته؟

چرا بیاین دردودل کنین سبک شین اخر شبی

من خیلی

1 Likes

واسه چی عزیزم؟دوست داشتی بگو

1 Likes

منم اومدم تو گپت

1 Likes

مهرنیاجون خودت چی دلت گرفته؟

ره عزیزم توجی

من یکم
خودمم نمیدونم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.