کیا باهم آشتی کردن؟؟؟؟؟🌶🌶عید بود😂

:stuck_out_tongue_winking_eye:به تخم اینده پسرم

1 Likes

ماهم قوم شوهریما :sunglasses:

2 Likes

جوووووون

:drooling_face:

1 Likes

:rofl:چشم الان

1 Likes

فدات عشقم . برادر زادمه باران خانوم

2 Likes

حالا شاید پسر نبود تکلیف با کیه :no_mouth:
@Mohanna83

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: فعلا انداختم دور

1 Likes

ماشالله بهش خیلی نازه خداحفظش کنه :blue_heart:

1 Likes

قوم شوهر لیلا رو گفتم خخ:joy::joy:

منم قوم شوهر میشم دراینده

2 Likes

:frowning::rofl::rofl:به ولله که گل گفتی تازه سر زیادی تهدید میکنن و اذیت میکنن

2 Likes

من راضیم اگه بدی کنم ب زن داداشام دیگه اصلا بهم نگاه نکنن …

1 Likes

خوب کردهی:grin:

1 Likes

قربانت عزیزم :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

به تخمکی که از تخمدان دخترم ازاد میشه:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

3 Likes

خاهرشوهر :sunglasses:

اره ببینم چی میشه :stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

ایییییییی:grin::grin::grin::hot_face::heart:

من با تخم پسرت بیشتر حال موکونم

:drooling_face::hot_pepper:

1 Likes

من با کسی که مهم باشه برام اشتی میکنم در غیر این صورت بفهمه کلا از اول در حدم نبوده:sunglasses::sunglasses:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.