کیا باهم آشتی کردن؟؟؟؟؟🌶🌶عید بود😂

سلاووووووووووووووووم

نمیدونم چرا حس میکنم شناساسی شدم حس میکنم چن نفر

اینجا منو میشناسن:smiling_imp:

خپ به جیزمممم:joy::joy::rofl:

عید بودددددداااااااا چرا گپ آشتی کنون راه ننداختین:joy::joy:

کیا قهرنن باهممممم:crazy_face:بیاین آشتی کنون:grin:

میدونم نمیایننننننن:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::hot_pepper::hot_pepper::hot_pepper::smiling_imp:

9 Likes

چندبار عذرخواهی کردم ولی در حد خودشون ندوستن :neutral_face::rofl:

2 Likes

به جیزززززت:crazy_face::joy::joy::joy::hot_pepper:

1 Likes

@Leila2324 تیچرررررررررررر:crazy_face::crazy_face::crazy_face:

1 Likes

ازمن عذر خواهی نکردیا :sunglasses:

2 Likes

سلامممم هانی

1 Likes

گپم بو خون میده:joy::joy::smiling_imp:

سلام گلم خوبی؟؟

1 Likes

فداووووووووووووووووووووووووووووووووو

1 Likes

چوموکنییی:crazy_face:

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

مهنا حلالیت خواست که بنده خدا من ندیدم کسی رو ناراحت کنه
همیشه کسی که بدی میکنه طلبکار تره و عمرا عذرخواهی کنه:joy:
@Mohanna83

3 Likes

بلع بلع:joy::joy::joy::hot_pepper:

1 Likes

جوووووون چ ویرایشی میزنههههههه ماهیییی:rofl::grin::crazy_face:

1 Likes

:laughing:
گزارش فوتباله مگه :grinning::joy:

1 Likes

جوووووون. . من با ایل شوهر قهرم هنوز هم قهرم :joy::joy::joy:

2 Likes

ارهههه:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

واااای ایل شوهرووو بنداز دور:slightly_frowning_face::slightly_frowning_face::slightly_frowning_face::hot_pepper:

1 Likes

کوچوله توعکست خیلی نازه ماشالله

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.