کیا امروز پری شدن.....؟🤡😠

ان شاءالله با دارو حل میشه … من ندارم اینارو … دکتر گفت باید ببینم اسپرم تو رحمت حرکت داره یا نه :cry:

2 Likes

ایشالا ک حرکت داره بره برسه ب تخمک تموم شه بره خلاص:rofl:

2 Likes

خدا از دهنت بشنوه … از رفتن و اومدن خسته شدم .مسیر کفریم میکنه

2 Likes

خدابزرگه مطمعنم روزیه مارم کنار گزاشه:upside_down_face:

2 Likes

ان شاءالله

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::ok_hand:منم دیگه باید بیات پریودم

2 Likes

پس تا نیومده یه دست عملیات برو:rofl::rofl::rofl:

2 Likes

:rofl::rofl::rofl::ok_hand:

2 Likes

چرا پریود هستم :face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::joy:

1 Likes

:joy::joy:نه من تازه یه چهار روزی هست خوب شدم:stuck_out_tongue::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.