کیا از نی نی سایت اومدن اینجا؟😁🙄

بیاین اعلام حضورکنین عشقولیا😁

4 Likes

مننننن

4 Likes

مووووووو😊

4 Likes

من آمده ام وای وای

6 Likes

مننننننننن

2 Likes

من :joy:حالا تا یه هفته شاهد همین تاپیک هستیم

5 Likes

:grimacing::smiley::smiley::sweat_smile:

5 Likes

من :grimacing::grimacing:

5 Likes

من:sunglasses::sweat_smile:

1 Likes

بچه ها اینقد گپ نزنین گپامون میره پایین این مدل گپ از صب چنتا زده شده گپای مشابه نزنین مرسی بچه ها

2 Likes

من اونجا که یه عمر تعلیق بودم ببینم اینجا چی میشه😁

2 Likes

ینیچی میره پایین ما هنوز اینجا احساس غریبی میکنیم بیشتر توضیح بده :smile:

3 Likes

من همین الان عضوشدم:joy::joy::joy::slight_smile::slight_smile::slight_smile:

3 Likes

چطوری :joy::joy::joy:

1 Likes

گپایی که بچه های دیگ میزننو میگم ازصب دوهزارتا گپ زده شده که نینی سایتیا بیاین اینجا گپ جدید نزنین :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

3 Likes

من همین الان عضو شدم:grin::grin:

1 Likes

از دست نی نی سایتا:joy::joy:

4 Likes

یعنی دیگه نی نی سایت نریم؟:grin:

1 Likes

چطوری اینجاعکس بزارم بلدنیستم:woozy_face::woozy_face:

منننن

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.