کیا از اینا داشتن😍

اوخی اره منم داشتم :smiling_face_with_three_hearts:

2 Likes

:grin::grin::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

قرمزشو داشتم

3 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::grin:

3 Likes

ما بهش میگفتیم ساز دهنی

2 Likes

مام :heart_eyes:

2 Likes

ای جان چه نوستالوژی باحالی :heart_eyes:

2 Likes

:grin::grin::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.