کولیکز بدم به پسرم؟

خانوما کولیکز بدم به پسرم؟مشکلی پیش نمیاره؟چون رازیانه داره توش میگم؟

یعنی هیچکی نیست

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.