کمک کنین لطفااا

نالتنننللللللللللللللللا

جااان؟؟ متوجه نشدم :thinking:

1 Likes

فکر کنم نوشته ناله تنااا.

1 Likes

:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:

نااااالللللهههه نتن :neutral_face::neutral_face::sweat_smile:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.