کمک بشتابید😰😰😰

:joy:نبودم

2 Likes

عزیزمی:rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

:joy::heart:فدات

2 Likes

چرا هیچکی جواب درست بهت نداد :expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:
دستت خورده رو این تبلیغ
چند وقته بارداری؟ماشین حساب زایمان…
ب اون بخوره این پیغام میاد

3 Likes

عزیزممم:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:نونوار میکنی؟:joy:خیلی بانمک بود :laughing:

2 Likes

نه نرفتم اونجا یهو خودش امد

:joy:کلا کسی منو جدی نمیگیره

مرسی عزیزم :heart:

2 Likes


اینو میگم بزنی روش اون پیام میاد

1 Likes

آرهه:rofl::rofl:
همه ام اون پرو هارو برداشتن زیاد خوششون نیومد
منم دیگه گفتم نگذارم بهتره
فدات شم عزیزم :smiling_face_with_three_hearts::heart_eyes:

1 Likes

عزیزممم :grin::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.