کمککک برنجم کرم زده 😖

مرسی عزیزم :heart::heart::butterfly:

1 Likes

افرین‌گلم

1 Likes

اره بیارین بزارین

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.