کمر درد و تب و لرز و سرگیجه و سردرد دارم

کمر درد شدید طرف راست کمر جوری که پای راستمم درد میکنه نمیتونم اصن بشینم از وقت پری میگذره بیبی کردم منفی اومد منشی گفت کی نزدیکی داشتی گفتم ۲۴ گفت باید از ۲۴ بگذره ۱۰ روز بعد بیبی کنم
کمر درد شدید و تب و لرز دارم و از موعدم میگذره و سرگیجه و سردرد دارم

عزیزم آزمایش خون دادی؟؟

اگه ۱۴ روز از نزدیکی تون بگذره ازمایش نشون میده

نه گفت باید۱۰زوزبگزره این تب ولرزربطی داره ازدردبدن وکمردارم میمیرم

آخه بیبی منفی شد زنگ زدم گفت بایدازروزاقدام ماه پیش ۱۰روزبگزره

الان گذشته ها اخه منو تو باهم پری شده بودیم ماه قبل من باز پری شدم حال‌ام تو اقدامم دوباره😁

ده روز ک گذشته حالا

پس چرابیبیم منفی شدپری نمیشم

عزیزم اردیبهشت چندم پری شدی؟

نه این ماه باید۱۰روزبگزره ازتارخ اقدام ماه قبل

بی بی احتمال خطا زیاد داره همین الان برو از خیالت راحت شه

فردابیبی میزنم

من آخرین من۱۳اردیبهشت شدم ۱۹تموم کردم

نمیدونم والا ولی فک کنم الان از نشون میده

آخرین بار کی بی بی زدی

اگه سیکلته ۳۰ روزه باشه باید ۱۳ خرداد پری میشدی الان ۱۴ روز از موعدت گذشته

این منشی منونگه داشته وگرنه من تاحالامیرفتم یاپری نمیشم یاباردارم

الان صد در صد از بدی نشون میده

1 Likes

خب میبینی الان چقد گذشته

نه۳۶روزه ایناست

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.