کمر دردم دیسکع یعنی😭😭😭

:expressionless::expressionless::expressionless:برداشتمش

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

خوب کردی:joy::woman_facepalming:

1 Likes

فدات:joy::joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.