کلینیک نسل فردا

خانومای مشهدی تابحال کسی کلینیک نسل فردا رفته؟

1 Likes

نه عزیزم واسه چی هس کجاهس ؟

واسه غربالگری… شک داشتم برم اونجا یا نه ولی دیروز رفتم دیگه

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.