کفش خریدم 😇بیاین

حالا شب حتما عکسشو بزار :expressionless::expressionless::expressionless:خیلی نامردن والا این همه گرون نمیدونم چرا اخه

1 Likes

من کفش مثل مال تو خریدم 175 تومن:flushed:
ولی مشکیه بزار عکسش میزارم

مبارکت باشه عزیزم به سلامتی بپوشی

1 Likes

عزیزم اینکه از کفش من نیس کفش شما هولوگرامی و لمه و براقه کفش من مخمله

1 Likes

مرسی فدات شم

زنده باشی
خوبیم:hibiscus:

2 Likes

من که دیگه جنسشو ندیدم، :rofl::rofl::rofl:
همین طوری رو عکس تشخیص دادم

1 Likes

والا رو عکسم شبیه نیست:laughing::laughing::laughing::laughing:

1 Likes

واقعا چرا من فکر کردم شبیه:flushed::flushed:

1 Likes

شاید خنگی :expressionless::expressionless::expressionless::rofl::rofl::rofl::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

آره من خنگم:joy::joy:

1 Likes

فداتم من خنگ خودم:sweat_smile:

مبارک باشه بسلامتی

1 Likes

مرسی فدات گلم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.