کفش خریدم 😇بیاین

من کفش مثل مال تو خریدم 175 تومن:flushed:
ولی مشکیه بزار عکسش میزارم

مبارکت باشه عزیزم به سلامتی بپوشی

1 Likes

عزیزم اینکه از کفش من نیس کفش شما هولوگرامی و لمه و براقه کفش من مخمله

1 Likes

مرسی فدات شم

زنده باشی
خوبیم:hibiscus:

2 Likes

من که دیگه جنسشو ندیدم، :rofl::rofl::rofl:
همین طوری رو عکس تشخیص دادم

1 Likes

والا رو عکسم شبیه نیست:laughing::laughing::laughing::laughing:

1 Likes

واقعا چرا من فکر کردم شبیه:flushed::flushed:

1 Likes

شاید خنگی :expressionless::expressionless::expressionless::rofl::rofl::rofl::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

1 Likes

آره من خنگم:joy::joy:

1 Likes

فداتم من خنگ خودم:sweat_smile:

مبارک باشه بسلامتی

1 Likes

مرسی فدات گلم

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.