کسی که 2سال رفته بود،حالا اومده میگه... 😏😏

دوساله سینگلم:sunglasses::sunglasses::sunglasses:

1 Likes

:grinning::grinning::ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2: عالی
اره حتما بهش میگم کسی دیگه رو دوست دارم و اینا
ولکن شه بره رد کارش

1 Likes

:ok_hand:t2::ok_hand:t2::ok_hand:t2: 100 درصد مرد زندگی نیست

1 Likes

بگو برو همونجایی که بودی مردک دو شخصیتی مگه تو بازیچه ای

1 Likes

:+1::ok_hand:t2: بله صحیح

همون،فکرده منم احمقم دوباره عشقو عاشقی باهاش راه میندازم و خودمو بازیچه دستش میکنم
:grinning:ولی خب بهم ثااابت کرد زمین گرررررررده :sunglasses::wink::wink::wink:

1 Likes

آره خب حتما با یکی بوده الان اون ولش کرده اومده سمت تو که کون اونو بسوزونه خودتو بازیچه نکن

1 Likes

:hugs::hugs::hugs:چشم

1 Likes

یک ندونه میگه هنوزم دوسش داره که سینگل

1 Likes

:joy::joy:ن بابا دیگع از ما گذشت رل زدن

آینده مهمه، شغل خوب، درآمد خوب
فعلا تو کار اینام

اینطوری نگو بگو رل زدن با ادمی که لاشی باشه ازما گذشته عزیز دلم

1 Likes

بلههههههه :sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

رفته دوراش رو زده آمده دیده بهتر از تو نیست

1 Likes

:sunglasses::sunglasses::sunglasses: بل

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.