کسی هست کمک کنه😭😭😭

توکه توگپ مادرشوهرگفتی اگه عروس بدنباشه مادرشوهرهم بدنمیشه حالاچی شد :woman_shrugging:

اینطورنبودمادرشوهرم انکار دیروز جو گرفته بودتش جوشو گرفتم خخخخ

زیادتندنرو محترمانه حرف بزن وگرنه دوباره شروع میشه

اخه غلط میکنه سرهیچی جلوپسرش راه میذاره میگ اگ بخوای فرداتمومش کنم گوه میخوره دیگ عمراا رو بدم بهش

اگه عروس خوبم باشه بالاخره یک بار تو زندگی با شوهرش دعواش میشه زن وشوهر مجسمه نیستند که زندگی کنن ولی هیچ مشکلی نداشته باشند ولی نمیدونم چرا مادر شوهر دخالت میکنه

اره ولش جای آدمم نمیذارم دیگه خودش امروزاومده هی باهام صحبت میکنه منم محل نمیذارم خیت میشه خودش میدونه آخه غلط بزرگی کرده

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.