کسی میدونه بیمارستان شفیعیه زنجان تا چه ساعتی هستن واسه آزمایش غربالگری مرحله اول؟

اول باید برم مطب که دکتر بنویسه بعد سونو بعد آزمایش,واسه همین میترسم نرسم اگه تا 12باشن

عزیزم زنگ بزن به خودبیمارستان بپرس

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.