کسی قرص فشار توبارداری میخورد؟

سلام خاهریا فشارم همش پایین بود الان ازاون هفته بالاعه خب دکتر اون چهارشنبع منو بستری کرد الان باز بالا بود امروز سیزده رو ۹ بهم قرص میتل دوپاعه چیه ازاونا داد گف نصف صب نصف شب ۳۵ و ۵روزمه ازمایش دفع پروتینم اون هفته خوب بود باز فردا باید دوباره ۲۴ ساعته بدم میخواستم ببینم این قرصه توپایین بردن فشارموثره؟؟گریپ فروتم خریدم امروز یدونه خوردم تازه خیلی میترسم بچه ام زود ب دنیابیاد دلم استرسه

1 Likes

سلام منم می خوردم میتل دوپا ۲۵۰ می خوردم

من گف صب یه نصف شبم یه نصف برامنم فک کنم همینه ینی فشار وتنظیم میکنه؟؟

1 Likes

اره حتما بخور

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.