کسی تو تبریز دکتر ندا سلیم نژاد رو شنیده

سلام دختراکسی توتبریزدکترماماتداسلیم نژادوشنیده میخوام برم ب اون دکترخوبیه یان

@karasevda

1 Likes

عزیزم این چیه

یکی از دوستان که تبریزی هستن تگ کردم

1 Likes

اهامرسی

1 Likes

سلام منکه نشنیدم
کجاست مطبش؟؟؟

منم تواینستادیدم توخودت ی دکترمیشناسی خوب باشه توتبریزکانال تلگرام یااینستاداته باشه ببینم❤

1 Likes

دکتر زیاده که بعضی خوبن
من یدونه خودم و خواهرشوهرم رفته بود تعریف میکرد واقعا باتجربس ولی خیلی پول پرسته😀

اینکه متخصص نیست

اها اخلاقش خوب باشه

1 Likes

اخلاقش حرف نداره
:joy:هر چقدر حرف بزنی و سوال داشته باشی جواب میده واقعا

پیج داره یانه برم ازسایتش ببینم اسمش چیه

1 Likes

مطبش شلوغه بهتره تلفنی وقت بگیری بری
وقت روز های زوج تو مطب

برو از سایت ببین
بهجت لامعی
مطبش نصف راه

اهل تبریزی؟؟؟

ن تبریزنیستم بهجت اقاهس یاخانم

1 Likes

فقط مثلا شنبه زنگ بزن برای دوشنبه وقت بگیر
اینطوری بهتره

خانم

شماره مطبشو دارم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.