کسی تبریز دکتر زنان و زایمان خوب میشناسه؟

خانوما کسی تبریز دکتر زنان و زایمان خوب میشناسه بهم معرفی کنه لطفا .کسی که میدونید تو کارش ماهره

2 Likes

شما پیش کدوم دکتر میرفتی؟

ساناز سلمان زاده

1 Likes

من بهجت لامعی میرم البته این بهتر ها هم هست ولی من ازش راضیم دلسوزه خیلی

نشنیدم اسمشو چون سقط کردم فقط میخوام دکتری باشه که دقیق باشه

1 Likes

کجاس مطبش؟؟

1 Likes

این خیلی حساسه اره

نصف راه

من میرفتم مطبش خیلی شلوغ بوددد

دوره کمی برام .شما باردارین؟؟

1 Likes

اره جایی برو نزدیک باشه
نه عزیزم منم سقط داشتم

1 Likes

انشاالله زود زود مامان میشی عزیزم :palms_up_together:

2 Likes

مریض جدید قبول میکنه؟؟

1 Likes

مرسی انشالله

اره چرا قبول نکنه

اسم دکتر شاه محمدی.سید مدنی رو شنیدی؟؟

1 Likes

نه نشنیدم
سرج کن قبلا گروه زده بودن اونجا بچه ها گفتن کدوم خوبه با ادرسش هست

1 Likes

منم میرم پیش طاهره فکور
دکتر خوبیه من منم راضی ام

کجاس مطبش عزیزم؟

هفده شهریور برج سینا

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.