کسی بیداره لطفاً فوری

تو روحت :rofl::rofl:

خوب شد گفتم دقت کن :woman_facepalming:

چجوری انداختیش تو آب :woozy_face: :joy_cat:

ببین حالا میتونی پشیمونش کنی :joy::joy:

1 Likes

گفت بیا اینطرف آب رفتم ک پشت سرش برم نمی‌دونم چی شد اومدم بیوفتم سریع اونم گرفتم باهم افتادیم:joy::joy:
بعد ب من میگه آدم ی دست و ی پا هم نداشته باشه از اینجا رد میشه تو چجوری افتادی:joy::joy:تا ی ساعت غش خنده بودم
دوباره چادر زده بودیم اومد سرشو بذاره رو بالشت بخوابه من همون لحظه بالشت اومدم بردارم بگیرم بغلم سرش خورد تو سنگ:joy::joy:وای می‌گفت من تو این دو سه روزی ک تو اینجایی اگر نمیرم دیگه مطمئنم هیشوقت نمیمیرم:joy::joy::joy::joy:

3 Likes

:rofl::rofl::rofl:

آبروت رف دیگه خودتو نشون دادی :facepunch::woman_facepalming:

بیچاره قصد جونشو کردی :scream::ghost:

بگو دارم تستت میکنم ببینم چقد مرد قوی و محکمی هستی :joy::joy::joy::joy:

2 Likes

بخدا ک آبروم رفت :joy::joy::joy::joy:

2 Likes

پشیمون نشه صلوااات :no_mouth::palms_up_together::prayer_beads:

:rofl:

2 Likes

الهی آمین:joy::palms_up_together:t3:

1 Likes

چرا با اسنپ بری تا کرج؟ هزینت زیاد میشه
با مترو برو هم امیتش بیشتره هم هزینه اش یک هزارمه

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

تهران مترو بهترین مورده
چون اسنپ و اینا همش میمونی تو ترافیک و از کارت میمونی

2 Likes

چون بلد نیستم اصلا

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.