کسی به نتیجه دانشگاه آزاد اعتراض زده؟

این پیام را انجمن پرچم‌گذاری کرده و بطور موقت مخفی است.

2 Likes

رمز عبور واسه نتیجه کنکور؟؟؟
واسه نتیجه فک نکنم رمز عبور بخوادا؟
همون مشخصات برگه ورود به جلسه تو بزنی‌وارد میشی

این پیام را انجمن پرچم‌گذاری کرده و بطور موقت مخفی است.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.