کسی بلده فال بگیره

؟؟اگه ؟…بلدین بگین ………………………

خوابیدین؟؟؟

من بیدارم اجی جان

1 Likes

بلدی فال بگیری؟؟

1 Likes

ن عزیز کاش یکی واسه منم بگیره

1 Likes

اره کاش یکی که واقعا بلده بیاد و اعلام کنه

2 Likes

اره :heart_eyes:

1 Likes

هر کی بلد بود برا منم بگیره:smiley::joy::smiley::joy:

1 Likes

مامی جان یه سوال داشته باشیم کی جواب میده؟ خانوم دکتر که نیستش

1 Likes

اگه هر کدوماز دوستان جواب سوالتونو بلد باشن یا اطلاعی داشته باشن حتما میان جواب میدن :slight_smile::rose:

1 Likes

دست بیار جلو تا فالت بگیروم😅

1 Likes

:open_hands: :wave: :open_hands: :wave: بفرما

1 Likes

فال منم بگیر:point_up_2::ok_hand:

1 Likes

عمر درازی داری یه سفر میری خوبه برات یه پول گنده از جایی بهت میرسه یه خبر خوشم در پیشه:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

فقط زیادنگو🐱

1 Likes

اول پولش بدین:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

شماره کارت بفرست

1 Likes

وااای چ عالی
مرسی خاتون گلی عزیز :rose::rose::rose:

1 Likes

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

1 Likes

من آدم دست ودلبازیم خانوم فقط شما شماره کارت بدین😂

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.