کسی این خانمو میشناسه

@Leila2324

1 Likes

عزیزم نمیشناسم
توگوگل عکس زدم
میلی بابی براون و معرفی کرد:woman_shrugging:

1 Likes

عه
زیاد شبیه نیستن

1 Likes

نه نمیشناسم

1 Likes

چی بود

1 Likes

من تازه اومدم عزیزم

1 Likes

ندیدم چیزی

1 Likes

عع دیدم
ن نمیشناسم متاسفانه

1 Likes

ندیدم:rofl:

1 Likes

منم تازه اومدم‌ببینم

کییی کیییی؟

سلام نه نمیشناسم
قبل از تگ کردن اومدم گپ رو دیدم چون نمیشناختم جوابی ندادم

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.