کسی از تخم هویج فرنگی استفاده کرده

من از21 دی لک دیدم تا ایتکه از 24 دی خونریزیم شروع شد.میتونم فردا تخم هویج فرنگی بخورم؟یا دیگه گذشته نمیشه؟

اولین بار میشنوم چی هست برای چی خوبه

من شنیدم واسه پسردارشدن خوبه

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.