کسایی که لیزر رفتن

پامو گذاشتم زودباش حذف میکنم:rofl::rofl::rofl::rofl:

دوران بارداری همیشه ژیلت میزدم ولی دیگه میخوام برم اپیلاسیون کنم

1 Likes

ممنون میرم اپیلاسیون ولی موهامو هنوز نکردم تو اپیلاسیون اینبار حتماپاهامو هم میزنم:sunglasses:

جای ریشه های موت چقد کلفتن با ژیلت میزنی:thinking::thinking::thinking:کف پات رو یه گلابی بزن زودی خوب پیشه:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

گلابی چرا:grinning:

1 Likes

کوفتتتتت وای غش کردم از خنده :rofl::rofl::rofl::rofl: منطورم گلاب بود تا کف پات صاف بشه:grin::grin::grin:

1 Likes

اها اخه ریشه هاشو خیلی سیاه مال من اینجوری نمیشه

کف پام ک خوبه چون گرفته بودم بالا چروک شده بود:joy::joy:

1 Likes

فک کردم ترک خورده خوبه پس :grin::grin::grin::grin:

راحیل چرا پاتو حذف نمیکنی دختر پاک کن بره گوگل آبرومون میره:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:


نگا:joy::joy:

1 Likes

اها خوبه چرا انقد باش ور میری طفلی هربار یه جاشو چروک میکنی:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 Likes

خیلی خوبه عزیزم ی عمر راحتی دیگه حتماً برو موهاتم تیرس زود جواب میگیری :blush::+1:

شوهرم میگفت نرو خطرناکه یه بلایی سرت میاد منظورش سرطان بود :joy: گفتم نترس خطر نداره دیشبم حین رابطه بهش گفتم میخوام لیزر کنم گفت باشه برو:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

بدنموایپلاسیون میکنم
بیکینی میرم لیزر:rofl::rofl:

2 Likes

خدا خیرش بده :grin:

من شوهرمو اینجوری گول زدم ک گفتم واسه تو میخوام برم صاف ُ صوفش کنم بلوری شه :imp::face_with_hand_over_mouth::yum::rofl::rofl:

2 Likes

آها خوبه پس

1 Likes

:joy::joy::joy::joy: خیلی خوب گفتی کلک

1 Likes

اینجا بابهترین دستگاه زیر بغل ۳۰ بکینی ۵۰:roll_eyes::expressionless:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.