کراش زده بچه😂🤦‍♀️


حالا جواب ملت :joy::woman_facepalming::point_down:

16 Likes

18 Likes

حتمی خانم دکتر بوده:joy:

2 Likes

فقط کمک کردن مردم همیشه در صحنه :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

4 Likes

چقد اسگل بوده یارو :joy::joy::joy::joy:

4 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl:فقط جواب مردم

1 Likes

چقد کامنت ملت همیشه در صحنه خنده دار بود:joy::joy::joy::joy:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:لعنت بهش:joy::joy:

1 Likes

:joy: :joy: :joy:

1 Likes

خدایی تنبلیش اومده بره اونور
میخواستم بگم منطقی تر این بود که به لوگوی ویژه بانوان کراش میزد حداقل ماسک نداشته دیدم یکی بهش گفته :rofl::rofl::rofl:

3 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::woman_facepalming:t3::joy::joy::joy::joy:فقط اونی ک زوم کرده رو صورت دختره خیلی وحشتناکه

1 Likes

:woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::woman_facepalming:t2::joy::joy::joy:

1 Likes

وای منم اینودیدم مردم ازخنده

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:ترکیدم از جوابا :grin::grin::grin:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.