کدوم سبک قیافه رو می پسندی؟

گیر دادما :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

image

image

image

image

24 Likes

شش :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

سومی نازومعصوم

2 Likes

خخخخ شما گیره بده دوس داریم :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

3 Likes

دهمی

5 Likes

اولی

2 Likes

10 و 21

3 Likes

@Zahragh میدونم دو رو دوس داری :rofl::rofl::rofl::rofl:

2 Likes

بیست ویک

1 Likes

جای عکس من بین اینا خالیه:sunglasses::joy:

9 Likes

نداشتم عکست رو آخه وگرنه حتما میذاشتم

6 Likes

:joy::joy::heart::woman_facepalming:t3:

1 Likes

چهارمی از پایین

2 Likes

چهارمی بهتره

1 Likes

اینا که همشون شبیه همن :joy::joy:

4 Likes

۱۷ همی یا ۸ می از پایین

1 Likes

ولی شماره ۱۰ رو دوست دارم. خودمم اون سبکی آرایش میکنم همیشه

2 Likes

سومی،به دلم نشست

1 Likes

۹و ۱۰:heart_eyes::heart_eyes::heart:

3 Likes

دهمی :heart_eyes::heart_eyes:
ولی خودم کاملا برعکسم موهامو ابروهام به شدت مشکی:relieved:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.