کدبانوهای زحمت کش شام چی دارین 😋

من؟؟؟؟؟

1 Likes

فداتشم :kissing_heart:

1 Likes

قیمه دارم شام من :grin:

1 Likes

بفرستم برات اجی

2 Likes

سرخ میکنم شوهرم بره نون بگیره :joy:

1 Likes

ها دیه همشهری

2 Likes

من خونه مامانمم ماکارونی پخته

3 Likes

نه فدات گلم :purple_heart: درست می کنم فقط باید همت کنم بلند بشم :grin:

1 Likes

نبابا تو خونه بودم خواهر

1 Likes

نوش جونت :heart_eyes:من جدیدا هر چی ماکارونی میخگرم سیر مونی ندارم ازش شهرزاد :sweat_smile::joy::joy::joy:تو این هفته 3 بار درست کردم :joy:

2 Likes

جات خالی عزیزم… من زیاد دوس ندارم

2 Likes

ای وای نیشابورم نرفتی من دیشب شام غریبان رفتم یخ زدم .برعکس امشب چ هوا خوب شده

3 Likes

اوف مخصوصا با ترشی

2 Likes

منم دوست نداشتم :joy: الان یه قابلمه رو :joy: میخورم قابلیت اینم پیدا کردم دوتا قابلمه پر بخورم :laughing:

1 Likes

ترشی چون فشارم می افته و معده درد میگیرم نمی خورم:grin: ولی عالی میشه

1 Likes

من دکترم بعدش میرم خونه مامانم. شام مامان پز داریم.
فردا ناهار هم داریم.

2 Likes

:joy::joy::joy::joy: نوش جونت عزیزم

2 Likes

نه خواهر تنهابودم جایی نرفتم

2 Likes

این سالاد مشهدی ک ما میدرستیم فشار نمیندازه ک اب گوجس

3 Likes

اره خوردم :grin:مادر شوهرم درست میکنه :slightly_smiling_face:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.