کجایین چه قدر اینجا ساکت شده😐🧐

:neutral_face::joy:عیزه دلم شه را عکستو عوض کردی:neutral_face::joy:چقد به مغزم فشار اومده:neutral_face::joy:بیو بخلم:two_women_holding_hands::heart_eyes::joy:

1 Likes

عزیزم فکر میکنم تبلیغات اینجا ممنوعه:blush:

واقعاا؟!

1 Likes

بله ممنوعه

چرا؟!

من تازه عضو شدم

ممنوعه دیگه اگه مامی یار ها ببینن اخطار میدن یا لغو کاربری میشی پیامتو پاک کن ⁦:heart:

ای ژووون دلم
اوومدوووم
:grimacing::grimacing::stuck_out_tongue_winking_eye:
اینجا یدونه تنها هست دیگه اونم منم

2 Likes

من براش صاف و صادق بودم ولی اون فر و کاظم دوست داشت:broken_heart::neutral_face:

2 Likes

هن:neutral_face::neutral_face::roll_eyes::joy:

1 Likes

:grin::grin::grin:دیه یادم می مونه

1 Likes

افرین زنه خوبم حالا بیا یه بوس بده به اقاتون

1 Likes

تکبیر:neutral_face::joy:

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:روم سیاه،اینجا بشه نشسته:sweat_smile::joy:

1 Likes

من براش خاله شادونه بودم ولی اون خاله الکسیس دوست داشت:broken_heart:

1 Likes

برو باو خاله قزی:neutral_face::rofl:

1 Likes

بیا اتاق
:rofl::rofl::rofl:

1 Likes

:heart_eyes::joy::two_women_holding_hands::two_women_holding_hands:

1 Likes

همینجام:sunglasses:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.