کتابخونه ها بازه؟

روحم خیلی خستس
می‌خوام خودم با درس سرگرم کنم بلکه امسال قبول بشم
دوست ندارم تو خونه باشم میزارن تو کتابخونه بشینم درس بخونم؟
بیشتر وقتم کتابخونه بگذرونم

3 Likes

احتمالا باید باز باشه عزیزم

1 Likes

مرسی گلم:purple_heart:

1 Likes

اره فکر کنم باز باشه برو ی سر ببین چجوریاس

1 Likes

آها مرسی عزیزم :purple_heart:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.