کاش میشد برم و برنگردم

دوباره ناراحتی دوباره اعصاب خوردی دوباره کم محلی دوباره گریه های من دوباره بی اهمیتی اون دوباره آرزوی مرگ من دوباره توهینای اون دوباره مثل همیشه

14 Likes

دلم میخاد فقط بمیرم دیگ بسه هرچی زندگی کردم سیر شدم از این همه خوشی

4 Likes

چیشده عزیزم
ب غیر مرگ برا هر دردی درمونی هست چرا اینقدر ناامیدی؟

2 Likes

کاش منم میتونستم جمع کنم و برم یه جایی که هیچ اشنایی نباشه:pleading_face:

6 Likes

چی شده دورباره با نامزدت دعوا کردی گلم؟

1 Likes

عزیزم این همه وابستگی هم خوب نیستا اهمیت نمیده نده تو هم مثل خودش باش بی محلی بهترین روشه

5 Likes

چی شده عزیزم آخه حیف تو نیست خودتو الکی عذاب بدی

2 Likes

چیشده عزیزم :crying_cat_face::crying_cat_face:

2 Likes

دیگ بریدم آخه مگ بی گناهم مجازات میشه

2 Likes

دعوا ن ولی مثل همیشه خون ب جیگرم کرده

2 Likes

نمیتونم :sob::sob::sob:

4 Likes

مگ من مهمم هستم ک بخام حیف بشم یجوری باهام برخورد میکنه انگار بی ارزش ترین شی روزمینم

3 Likes

مثل همیشه اعصابمو با برخورد مسخرش خورد کرده

3 Likes

همیشه ب همه میگم ی روز میرم ک دیگه برنمی‌گردم

6 Likes

چرا وقتژ مشکلت حل نمیشه جدا نمیشی؟؟؟
چند سالت بود

3 Likes

چرا مگه چکار کرده

1 Likes

عزیزم کاش میشد باشوهرت درست وحسابی بشینی حرف بزنی مشکلتون رو حل کنید

2 Likes

عزیزم فکر کنم عقدی تو عقد این همه دعوا خوب نیستا چرا نمیرین پیش مشاور؟

2 Likes

خب عزیزم.تو ک انقدر مشکل باش داری تا نامزدی جدا شو.دیگه چرا خودتو عذاب میدی

2 Likes

الکی الکی قهر کرده بود حالا خداروشکر فعلا بادش ولش کرده خوب شده

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.