کاش ما خانمهای خونه دار درآمد داشتیم

ترسیدم بابا:joy::joy::joy:

1 Likes

ببخش

1 Likes

اره دیگ
شما برای هرکاری باید صحبت کردن و حرف زدن بلد باشی
اگر‌هم مثلا ضعیف هستی پول و درامد اون شغل خودش میتونه انگیزه باشه برات تا بری اون مهارت رو یادبگیری

1 Likes

مستقل بودن خیلی خوبه…ولی من خدایی واسه خرج کردن این چیزا کاری نداره شوهرم خودم خیلی حواسم ب همه چی هست

1 Likes

من خدا نکنه پولی بیاد دستم سریع خرجش میکنم
شوهرم میگه خوبه پول نداری وگرنه تا حالا ماشین کشته بودت از بس میرفتی بازار

1 Likes

:rose::heart::bouquet::heart::bouquet::hibiscus:

:joy::joy::joy::joy:خدانکنه ولی همه خانوما بازار و خرید دوست دارن

1 Likes

۱۷ تا شد:stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

2 Likes

منم به دوتون راضی ام:blush::grin::grin:

1 Likes

منم…

1 Likes

۱۸تا شد:stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 Likes

ساحل اگر بهمون حقوق هم میدادن باز شوارامون میگرفتنش

تازه بعضی مردای خدا خواسته دیگه سرکارم نمیرفتن

البته شوهر خودمو نمیگم :smiley::smiley::smiley:

1 Likes

۱۹ تا شد:rofl::rofl:

1 Likes

میگن خدا خر شناخت بهش شاخ نداد( بلانسبت تو)
همینه اگرنه الان تو پول داشتی میزدی خاتواده رو میترکوندی:laughing::laughing:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

لایک بارونت کردن به لطف من:no_mouth:

1 Likes

شوهر منم میگه رفتی سرکار باید نصف حقوقتو بدی من
منم نمیرم مرض دارم مگه

1 Likes

نه کامنت من بسیار پر معنا و عالی بود:stuck_out_tongue_closed_eyes::rofl:

1 Likes

کامنت شما از فرمایش بزرگان ایران هست
عشقی:heart:

1 Likes

لطف داری عزیزم:heart::rose:
من در جمع بزرگان کوچیکم:pray::pray::pray::pray::pray:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.