کاش این دنیا تموم میشد

سلام بچها یادتون گفتم مستاجر برادر شوهرم
ایقدر برام این یک ماه سخت گذشت که موهای سرم سفید شدن بخدا
یکی دیگه از برادر شوهرم آمده پیش شوهرم پنجاه میلیون تومان پول میخواسته بهش بده که مثلا یک ماه دیگه برگردونه بعد اصلا به من نگفتن شوهرمو کشوندن دم در داخل ماشین فقط به اون گفتن حالا بماند پولا به حساب من بودن شوهرم آمد به من گفت من قاطع گفتم نه تمام شوهرمم قبول کرد برادر شوهرمم ناراحت که چرا ندادی من چک داشتم فلان رفته پیش این برادر شوهرم که مستاجرشونیم اینم میگفت چرا ندادین خیلی حرفا هرچی حرف درست کردن پشت سر من شوهرم بخدا دق کردم زنشم هر ثانیه بالا تو خونه ما فلان جا خونه خراب نشده فلان میخایم درست کنیم خیلی متلک بخدا بس دق میکنم شبا نمیتونم بخوابم از حرفاش حالا دوتا برادرشوهرم باهامون قهرن اینم برادرشوهرم که صاحب خونه زنش همش به من متلک میگه بخدا اونقدر ازش دلم پر تا فکر میکنم اشکام میاد چکار کنم :sob::sob:

4 Likes

اگه پول داری چرا نمیری جای دیگه

1 Likes

مجبوری مگه حرف بخوری

1 Likes

ای وای چقدر ملت طلبکارن خب نمیتونی برین جای دیگه

1 Likes

الان هم به هر کس بگم میگن تو فلانی بس اینا زبون باز خوب خودشون جلوه میدن پس فردا عید همشون میان من واقعاً موندم خونه پدر شوهرم چطور برخوردی کنم اصلا بهشون سلام کنم یان

1 Likes

عزیزم شما خیلی عادی رفتار کن وشأن خودت پایین نیار

1 Likes

من اگر بودم بلند میشدم از اونجا هر جور بود

1 Likes

پولشو داریم اما خونه درست پیدا نمیشه تو شهرمون الان فصل اسباب کشی تو شهرمون شوهرم لج کرده میگه من تا عروسیمون دق مرگ نکنم نمیرم بخدا من دیگه کشش ندارم همش میگم برم خودمو از بالکن بندازم پاییت

1 Likes

خیلی از خودشون میان که پول دار فامیلا سر فلان

کدوم شهری بزن برنامه دیوار یه خونه خوب پیدا کن منت هیچکس روسرتون نیست

1 Likes

اینهمه کرونا بدبختی گرونی بی آبی فلاکت دیگه دنیا داره تموم میشه چه دعاییه میکنی

1 Likes

مطمعا هستم بعد بلند شدنمون هم کلی حرف منت که دوسال کم ازشون کرایه گرفتیم ووو

1 Likes

کرمان یکی از شهرستان هاش نیست اصلا

1 Likes

بگن بهتر از یه عمر منته بعدشم حرفا ک دایمی نیست فوقش یه مدته

1 Likes

خب با پولتون برین یه خونه دیگه که آرامش داشته باشین

1 Likes

بهتر دنیای که این همه بدبختی داره بزار بره یا این وری بشه یا اون وری

1 Likes

ممنونیم برین خود کرمان؟

1 Likes

با زنداداشش لج کرده شوهرت؟

1 Likes

ب شوهرت بگو جای لج کردن فکر آرامش من باش

1 Likes

پیدا نمیشه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.